RM 3 ze dne 30.11.2022

RM03-02-00-Rozpočet na r. 2023.pdf 190.89 kB Stáhnout RM03-01-00-Odměny+pro+členy+výborů+a+komisí+-+doporučení.pdf 189.28 kB Stáhnout RM03-03-00-Monitorovací zpráva PRO 2021 - 25.pdf 417.75 kB Stáhnout RM03-04-00-RO RM 12_2022.pdf 200.08 kB Stáhnout RM03-05-00-Plná moc tréninková hala(1).pdf 189.36 kB Stáhnout RM03-06-00-Dotace z rozpočtu města - partnerská spolupráce.pdf 453.29 kB Stáhnout RM03-07-00-Nájem části prostor sokolovny Zubří.pdf 185.63 kB Stáhnout RM03-08-00-Darování inženýrských sítí - pan L. Zeman.pdf 306.25 kB Stáhnout RM03-08-02-Příloha (K100_Situace_kanalizace).pdf 196.24 kB Stáhnout RM03-08-03-Příloha (V100_Situace_vodovod).pdf 232.5 kB Stáhnout RM03-09-00-Místní akční skupina Rožnovsko z.s. - zastupování na Výběrové komisi.pdf 182.58 kB Stáhnout RM03-10-00-Ukončení nájmu, smuteční síň, p. Bačová.pdf 181.06 kB Stáhnout RM03-12-00-Nájem prostor sloužících podnikání - LD - MUDr.R Krzyžanková s.r.o.pdf 189.49 kB Stáhnout RM03-13-00 - RM03-14-00-Dodatky ke smlouvám DPS a LD, Dodatek ke Smlově o poskytování služeb.pdf 198.75 kB Stáhnout RM03-15-00-Revokace usnesení RM98-949 a RM100-959.pdf 190.1 kB Stáhnout RM03-16-00-Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří- Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV ( 187.18 kB Stáhnout RM03-17-00-Komise RM - jmenování předsedů a členů.pdf 198.72 kB Stáhnout RM03-xx-01-Monitorovacáí zpráva PRO - tabulka.pdf 66.17 kB Stáhnout

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku