Finance a poplatky

Upozornění pro občany - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Dovolujeme si upozornit občany města Zubří, že v roce 2023 se placení tohoto místního poplatku řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Plné znění Obecně závazné vyhlášky najdete na webu města či ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Místní poplatek se zvýšil na částku 600 Kč na osobu a rok. Důvodem jsou rostoucí výdaje spojené se zajišťováním svozu a likvidace komunálního odpadu, kdy se do ceny promítla inflace s následkem zvýšení ceny svozové firmy oproti začátku roku 2022 o více než 20 %. To znamená, že oproti roku 2012, kdy byl zaveden poplatek ve výši 400 Kč na osobu a rok, se rozdíl mezi výnosem poplatku a výdajem města zvýšil cca o 62 %, vyčísleno přibližně ze dvou a půl milionů na čtyři miliony korun ročně. Zvýšením poplatku se očekává rozdíl tří milionů, čímž se zpět navrátí zhruba stejný, vyrovnaný podíl na úhradu odpadového hospodaření mezi občana a město.

Splatnost místního poplatku se nemění a je do dne 30. 11. 2023. Poštovní poukázky budou z ekonomických důvodů roznášeny do domácností společně s poukázkami za místní poplatek za psy na jaře.

Preferujeme platbu bankovním převodem, což je způsob oboustranně výhodný a prosíme poplatníky o jeho využití.

Ohledně placení v hotovosti upozorňujeme, že pokladní hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žádáme občany o jejich dodržování.

 

Ekonomický odbor MěÚ Zubří

 

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku