Finance a poplatky

Placení místního poplatku za „popelnice“ od letoška v novém termínuV souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích schválilo dne 14. 12. 2017 zastupitelstvo města novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Touto vyhláškou bylo upraveno zejména dokladování osvobození a úlev, které by se mělo aktualizovat pro každý rok. Kromě toho byly do vyhlášky zapracovány potřebné formální úpravy.

Zásadní změnou je ovšem splatnost poplatku. Poplatek v nezměněné výši 400,- Kč/osoba/rok je splatný do 30. listopadu kalendářního roku. Tato změna se udála zejména kvůli tomu, aby nedocházelo k mnoha rozdílům vůči vyměřenému poplatku tak, jak se často dělo při vyměření v prvé části roku (odstěhování, studium aj. po zaplacení).

Prosíme proto poplatníky, aby s poplatkem za „popelnice“ od letoška již nijak nespěchali, je čas zaplatit do konce listopadu. Dále apelujeme na možnost placení formou bezhotovostního styku, tj. z účtu. Číslo účtu města je stále 2221851/0100, variabilní symbol je stejný jako vloni. Navíc ještě letos budou doručeny složenky každému poplatníkovi (v průběhu druhého čtvrtletí). Není vyloučeno ani zaplatit na pokladně MěÚ v pokladních hodinách (po a st 8.00-10.00 a 13.00-16.00).

Splatnost místního poplatku ze psů se nemění – tj. do 30. dubna, i zde vítáme platby bezhotovostním převodem.


Variabilní symbol Vám sdělí Odbor výstavby paní Eva Gazdíková  +420 571 757 061  


 

EO MěÚ Zubří 

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku