MODERNÍ GYMNASTIKA

Domovský web: oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří

Moderní gymnastika zapustila své kořeny v Zubří v listopadu 1969, kdy si učitelka TV a trenérka Mgr. Jana Mikulenková vybrala skupinku děvčat ve věku 6 - 8 let a začala je 2x týdně seznamovat s tímto sportem.

O rok později byl založen oddíl moderní gymnastiky, jehož spoluzakladatelkou byla i paní Olga Mikulenková. Děvčata pilně trénovala a po roce se mohla zúčastnit prvních okresních a krajských závodů.

Mezi nejúspěšnější závodnice patřily Hana Mikulenková (Šírová) a Zdena Trčková (Solanská). Obě se probojovaly již v roce 1971 na Přebor družstev v Praze a staly se členkami družstva Nadějí ČSR.

K největším úspěchům této první generace závodnic patří desetiletá účast Hany Mikulenkové na přeborech ČSR, titul Přeborníka ČSR pro rok 1973 v soutěži družstev, 3. místo v Přeboru ČSR jednotlivkyň a četná vítězství v krajských soutěžích.

Kromě závodů vystupovala děvčata na Šibřinkách, plesech, při oslavách školy a jiných příležitostech. Obětavá a pilná práce trenérek, závodnic a funkcionářů pokračovala i v dalších letech. Členská základna se rozrůstala. Bývalé cvičenky dospívaly, začala pomáhat, absolvovaly školení a získaly kvalifikaci trenérky a rozhodčí. Nadšená práce trenérek a dobré tréninkové podmínky v tělocvičně ZŠ Zubří vedly k dalšímu zvýšení členské základny a rozvoji oddílu. Úspěchů bylo mnoho, všechny jsou zdokumentovány v kronikách oddílu MG, uvedeme pouze účast na přeborech ČR.

V roce 1993 vznikly první sportovní třídy házenkářů a gymnastek na Základní škole v Zubří, což přispělo k dalšímu rozvoji gymnastického dění v Zubří. Děvčata jsou připravována na soutěže jednoltivkyň a soutěže společných skladeb. Nejlepší závodnice pak reprezentují město Zubří na oblastních přeborech, mistrovstvích, pohárových soutěžích a na mezinárodních závodech v celé republice. V posledních letech se podařilo vychovat závodnice, které nyní trénují v nejlepších oddílech v republice - v Gity Brno, Slávia Havířov nebo Sokol Velký Týnec, které si je převzaly do svých center nebo tam hostovaly.


Oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří v letech 2009 - 2018

Pro oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří bylo posledních 10 let velice úspěšných. Od roku 2009 se kromě skladeb moderní gymnastiky stále více věnujeme nově vzniklému sportovnímu odvětví - estetické skupinové gymnastice (dále jen ESG) - ve které sbíráme úspěchy na národním i mezinárodním poli.

Každý rok se zuberské gymnastky účastní téměř ve všech věkových kategoriích seriálu závodů „ESG CUP“. Jeden podnik seriálu s názvem „O pohár starosty města Zubří“ se každoročně koná také v Zubří (v r. 2018 proběhl již 17. ročník) a pořadatelem je právě náš oddíl. Díky vždy perfektní organizaci závodů jsme byli dokonce 2x vybráni jako pořadatelé Mistrovství České republiky v ESG - v roce 2015 pro kategorii juniorek a seniorek, v roce 2016 pro dětské kategorie. Naše závodnice tradičně patří mezi ty nejsilnější celky a k radosti rodičů i trenérů vozí ze závodů Mistrovství ČR cenné kovy i skvělá umístění:

·      Mistrovství ČR 2009 - kat. 8 let a mladší 4. místo, kat. 8-10 let 3. místo, kat. 10-12 let 2. místo, kat. 12-14 let 2. místo

·      Mistrovství ČR 2010 - kat. 8-10 let 4. místo, kat. 10-12 let 1. místo

·      Mistrovství ČR 2011 - kat. 8 let a mladší 3. místo, kat. 10-12 let 4. místo, kat. 12-14 let 2. místo

·      Mistrovství ČR 2012 - kat. 8 let a mladší 5. místo, kat. 8-10 let 6. místo, kat. 10-12 let 4. místo, kat. 12-14 let 1. místo

·      Mistrovství ČR 2013 - kat. 8 let a mladší 6. místo, kat. 8-10 let 3. místo, kat. 12-14 let 4. místo, kat. juniorky 1. místo

·      Mistrovství ČR 2014 - kat. 8 let a mladší 3. místo, kat. 10-12 let 4. místo, kat. juniorky 2. místo

·      Mistrovství ČR 2015 - kat. 8 let a mladší 4. místo, kat. 8-10 let 3. místo, kat. 10-12 let 4. místo, kat. juniorky 2. místo

·      Mistrovství ČR 2016 - kat. 8 let a ml. 3. místo, kat. 8-10 let 4. místo, kat. 10-12 let 2. místo, kat. seniorky 2. místo

·      Mistrovství ČR 2017 - kat. 8 let a mladší 4. místo, kat. 8-10 let 4. místo, kat. 10-12 let 3. místo, kat. 12-14 let 3. místo

·      Mistrovství ČR 2018 - kat. 8 let a mladší „Charleston“ 2. místo, kat. 8 let a mladší „Sluníčka“ 7. místo, kat. 8-10 let 7. místo, kat. 10-12 let 3. místo, kat. 12-14 let 3. místo

V roce 2011 vyjelo družstvo děvčat z kategorie 12-14 let na náš úplně první mezinárodní závod do německého Paderbornu (2. místo) a od té doby se pravidelně účastníme těch nejprestižnějších mezinárodních závodů v ESG. V roce 2013 se družstvo juniorek stalo mistryněmi ČR a vybojovalo pro náš oddíl historicky první účast na Mistrovství světa v ESG, které se konalo v bulharské Sofii (18. místo). O rok později se zuberské juniorky vydaly na Mistrovství světa do Moskvy (19. místo) a v roce 2015 až na vzdálené Faerské ostrovy (17. místo). V roce 2016 se nadějné zuberské družstvo přesunulo do kategorie seniorek a úspěšně reprezentovalo náš oddíl i Českou republiku na Mistrovství světa v Brně, kde se před domácím publikem kromě seniorského družstva (23. místo) představily i mladší zuberské gymnastky v závěrečném exhibičním vystoupení s názvem „Živly země“.

Naše děvčata nás vždy skvěle reprezentovala také na závodech Světového poháru v ESG - v roce 2013 v Barceloně (juniorky 9. místo), v roce 2015 v Budapešti (kategorie 8-10 let 4. místo, kategorie 10-12 let 7. místo, kategorie seniorky 9. místo) a v letošním roce v rakouském Grazu (kategorie 8-10 let 5. místo, kategorie 10-12 let 7. místo, kategorie 12-14 let 10. místo). V prosinci 2016 dosáhl náš oddíl svého největšího úspěchu, když na mezinárodním závodě ve finském Tampere vybojovalo družstvo seniorek skvělé 3. místo a nádherně se tak rozloučilo se závodní kariérou. Většina družstva se však s gymnastikou nerozloučila a svou lásku ke gymnastice nyní rozvíjejí jako trenérky našich mladších závodnic.

Kromě bývalých závodnic působí v oddíle řada trenérů i rozhodčích, Kryštofovi Havlovi se dokonce v loňském roce podařilo získat licenci mezinárodního rozhodčího IFAGG, náš oddíl má tedy odteď na mezinárodních závodech zastoupení nejen v řadách závodnic, ale také v řadách rozhodčích.

Mimo nácvik skladeb moderní a estetické skupinové gymnastiky se gymnastky i trenéři našeho oddílu účastní mnoha exhibičních vystoupení, galavečerů, workshopů i seminářů. Několikrát jsme v rámci partnerského pobytu zavítali do německého Rosdorfu a dvakrát jsme dokonce hostili naše německé přátele u nás. Během srpna každoročně pořádáme letní soustředění a v prosinci již tradiční Vánoční přehlídku, na kterou Vás již nyní srdečně zveme!

Velké poděkování patří našim neuvěřitelně šikovným gymnastkám za to, že šíří jméno našeho malého městečka i klubu po celé republice i mimo ni, našim skvělým a obětavým rodičům za to, že podporují své děti i náš oddíl, ale především našim úžasným trenérkám, trenérům a všem ostatním členům, bez kterých by náš oddíl prostě nemohl existovat, a kteří věnují svůj volný čas něčemu tak krásnému a smysluplnému, jako je výchova dětí k lásce ke sportu.

Poděkování patří trenérům Haně Šírové, Janě Šírové, Kryštofu Havlovi, Renatě Bechné, Adéle Zedníčkové, Tereze Hrachovcové, Kateřině Pšenicové, Jitřence Briedové, Valentině Havlové, Dominice Chudáčkové, Daniele Martinkové, Sáře Bambuchové, Barboře Cábové, Lence Furikové, a členkám oddílu Janě Chlápkové, Olze Mikulenkové a Gabriele Cábové, která vede oddíl coby předsedkyně oddílu od roku 2009.

Velké poděkování patří také městu Zubří a ostatním našim sponzorům, bez kterých by tak krásné výsledky nebyly možné! V příštím roce oslaví zuberská moderní gymnastika krásné 50. narozeniny a my doufáme, že se jí bude dařit minimálně tak krásně, jako v posledním desetiletí!

Za oddíl MG Kryštof Havel a Gabriela Cábová


Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku