Drobečková navigace:

Participativní rozpočet - Nápady pro Zubří

Zařazení: Upozornění

Participativní rozpočet je forma demokratického rozhodování, kdy mají jednotlivci možnost navrhnout způsob využití části veřejných financí ve prospěch určité oblasti nebo komunity. Umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Zastupitelstvo města vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.

Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, ale jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, pracují či studují. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet a také naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.


Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku