Drobečková navigace:

Participativní rozpočet - Nápady pro Zubří

Participativní rozpočet je forma demokratického rozhodování, kdy mají jednotlivci možnost navrhnout způsob využití části veřejných financí ve prospěch určité oblasti nebo komunity. Umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Zastupitelstvo města vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat.

Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, ale jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, pracují či studují. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet a také naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.


Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku