Drobečková navigace:

Základní informace

Expozice muzea zachycuje historii Zubří, vyhledávané práce zuberských vyšívaček a prohlédnout si můžete překvapivě bohatou archeologickou či mineralogickou sbírku.

Muzeum Zubří není samostatnou organizací s právní subjektivitou. Je organizačně a funkčně začleněno do Odboru kultury Městského úřadu v Zubří. Muzeum Zubří má dvě základní části. Jeho sídlem je veřejnosti přístupný depozitář a stálá expozice Muzea Zubří na Hlavní ulici, čp. 824. Vedle těchto prostor dále spravuje Muzeum Zubří Výstavní galerii Petrohrad, která sídlí v kamenné budově v centru města.

 

Ozdobou sbírkových fondů je národopisná sbírka, která obsahuje výšivky zuberských žen a součásti ženského i mužského kroje od konce 19. století po současnost.  Muzeum Zubří se však může pochlubit nejen neuvěřitelnou jemností a krásou výšivek místních žen, ale také zrestaurovanými vykopávkami z hradu Hradisko z 15. a 16. století nebo polodrahokamy z relativně bohaté mineralogické sbírky.

 

Muzeum Zubří každoročně připraví několik jednorázových výstav, v rámci kterých jsou prezentovány sbírky muzea, připomínají se místní historické události nebo práce umělců a řemeslníků z našeho regionu.

 

Muzeum Zubří

Hlavní 824

756 54 Zubří

Správce muzea:
Bc. Erika Ondřejová

Tel: 702 183 234

e-mail: muzeum@mesto-zubri.cz


Návštěvní doba Muzea Zubří

Prázdninová (1. července – 31. srpna)

Po, Pá, So: 14.00 – 18.00 hodin

Út, Čt, Ne: 9.00 – 12.00 hodin

Běžná

Po, Pá: 14.00 – 18.00 hodin

Pondělí, pátek: 14:00-18:00 h (září - červen)

 

Stálá expozice Muzea Zubří věnovaná historii Zubří:

  • Komentované prohlídky
  • Krása a tradice zuberské výšivky
  • Archeologie - archeologické nálezy z hradu Rožnov
  • Geologie a paleontologie -  sbírka hornin, minerálů a paleontologiích nálezů sesbíraných v lokalitách Zubří
  • Historie -  sbírka věcí z každodenního života lidí ze Zubří dokumentující příběhy, které psal život lidí 19. století, ale také v průběhu první a druhé světové války.
  • Hry a úkoly pro malé návštěvníky
  • Turistické vizitky: Zubří, Muzeum Zubří

Vstupné dobrovolné

 

Výstavní galerie Petrohrad

Adresa:

Výstavní galerie Petrohrad

Nad Fojstvím 67


Správce muzea:

Bc. Erika Ondřejová

Tel: 702 183 234

e-mail: muzeum@mesto-zubri.cz


Návštěvní doba:

středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle: 14:00-17:00 h

po dobu konání jednorázových výstav

 

Krátce z historie Muzea Zubří

V současné budově Muzea Zubří (Petrohrad)  byl v roce 1977 instalován Památník revolučních tradic, který zčásti zachycoval historii obce, převážně se však věnoval výkladu tzv. revolučních tradic. Expozice poplatná době své instalace se tak stala především cílem organizovaných výprav a místní občané o Památník projevovali jen malý zájem. Po roce 1989 byl objekt uzavřen, ale s jeho změnou v Muzeum obce a zuberských výšivek se počítalo. Přízemí budovy pak bylo pronajato k účelu soukromého podnikání.


Historicky cenná budova Zubří, přezdívaná Petrohrad, je první kamennou občanskou stavbou v Zubří. V minulosti patřila dceři posledního fojta Jana Palackého, bratra historika Františka Palackého. Na její čelní zeď byla zasazena mramorová deska se jmény obětí II. světové války a po roce 1990 na stejnou čelní zeď přemístěna i kamenná deska se jmény všech legionářů I. světové války.

V roce 1995 bylo z iniciativy kulturní komise 1. patro Památníku přebudováno na výstavní galerii, která se dodnes využívá jako dějiště jednorázových výstav, přednášek, besed a poslechových večerů.


Výstava zuberské výšivky na Pražském hradě v roce 1996, kterou připravila vedoucí národopisného oddělení Národního muzea v Praze doktorka Jiřina Langhammerová, podnítila snahu kulturní komise obce o záchranu této již skomírající tradice originální lidové tvorby. V té době bylo rozhodnuto, že kulturní komise zaměří svou činnost na dvě oblasti: zuberskou výšivku a historii Zubří. Její členové začali shromažďovat první sbírkové předměty. Položili tak základ současné sbírky muzea. V letech 1997 až 2002 vykupovala Obec Zubří od soukromé osoby sbírkové předměty, které vytvořily současnou archeologickou podsbírku.


22. únor 2002 byla obec Zubří stanovena městem, což ještě více podnítilo snahu kulturní komise o zřízení statutu muzea Zubří a zapsání sbírky Muzea do Centrální evidence sbírek. Statut Muzea Zubří byl schválen Radou města dne 22. 10. 2002 a v lednu roku 2003 byla jmenována první Muzejní rada s předsedou Janem Koláčkem. Ten dlouhá léta shromažďoval, evidoval a spravoval sbírky muzea, ale současně mapoval důležité mezníky zuberské historie.


19. 7. 2004 schválilo Zastupitelstvo Města Zubří členství Muzea Zubří v Asociaci muzeí a galerií ČR. 23. 12. 2013 byla do Centralní evidence sbírek „Národopisná sbírka muzea Zubří“, která obsahuje výšivky zuberských žen a součásti ženského i mužského kroje od konce 19. století po současnost.  Celkem se jedná o 187 předmětů.


Do roku 2013 Muzeum Zubří užívalo prostor Mateřské školy Zubří (Sídliště 6. května) pro uskladnění sbírkových předmětů a činnost muzejní rady. V roce 2008 byl prostor po rekonstrukci upraven a zpřístupněn jako veřejně přístupný depozitář Muzea Zubří. Po rozšíření kapacity MŠ v roce 2013 se sbírky musely dočasně uskladnit v náhradních prostorách města. Začátkem roku 2015 našli své místo v budově na Hlavní ulici, č.p. 824. Depozitář muzea slouží jako místo uložení sbírkových předmětů, ale také jako stálá expozices zpřístupněním sbírek muzea široké veřejnosti.

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku