VP 008-2016 Badatelský řád Muzea Zubří

Badatelský řád Muzea Zubří je přílohou č. P1 Režimu zacházební se sbírkou Muzea Zubří. Badatelský řád Muzea Zubří vymezuje na základě $ 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pro podmínky Muzea Zubří: obecná ustanovení a pravidla popisující provozní režim badatelny, využívání muzejních pomůcek či pořizování reprodukcí archiválií, včetně přílohy v podobě vzoru „Badatelského listu“.

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku