Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a Pod Javorníkem

7. 6. 2024

Od března 2024 probíhá stavba projektu Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a Pod Javorníkem s plánovaným dokončením na konci července 2024. Žadatelem projektu je Město Zubří.

Samotná stavební realizace projektu byla vysoutěžena za 4 678 329,56 Kč bez DPH a dílo provádí COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 27. 05. byla na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie ve formě investiční dotace:

 

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

4 912 246,04

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

 

70,00 %

Maximální výše dotace EU1

3 438 572,23

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

30,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

1 473 673,81

 

Díky této dotaci budou zhotoveny vodovodní řady a odbočky pro napojení minimálně 52 obyvatel města Zubří v lokalitě, která se potýká s nedostatkem vody. Pro bezproblémový odběr vody bude sloužit tlaková stanice. Město Zubří děkuje poskytovateli dotace i všem, kteří se na stavbě podílejí, mj. společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která pomohla při přípravě i zdárné realizaci.

 

Zubří, dne 06. 06. 2024                                                                                        Aleš Měrka, starosta     


Povinná publicita - prodloužení vodovodu Čertoryje_Pod Javorníkem.jpg                                                                                                                                                                                                      

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku