VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY LÉKAŘSKÝ DŮM A KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY“

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku