Stavební úřad

Výkon přenesené působnosti z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zabezpečuje pro Zubří Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm - více informací ZDE.

Odbor výstavby MěÚ Zubří zajišťuje:

- správa a údržba veřejného osvětlení
- shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů
- připojení kabelové televize
- přidělování čísel popisných 
- řízení investičních a stavebních akcí plánovaných v rámci rozpočtu města
- vydává závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu 
- povolení připojení k místní komunikaci, nebo zvláštního užívání místní komunikace
- povolování kácení dřevin


UtilityReport – podání žádosti o vyjádření k existenci vedení inženýrských sítí ZDE

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku