RM 92 ze dne 29.06.2022

RM92-02-00 - Ukončení smlouvy o nájmu nemovité věci - části prostor sloužících k podnikání.pdf 201.67 kB Stáhnout RM92-03-00 - Servisní smlouva prohlídky a dohledové služby.pdf 297.84 kB Stáhnout RM92-04-00 Dny města Zubří.pdf 203.32 kB Stáhnout RM92-06-00-Ochrana ovzduší - časový plán obce.pdf 250.91 kB Stáhnout RM92-06-01-Příloha (časový plán pro provádění opatření PZKO).pdf 896.09 kB Stáhnout RM92-07-00-Darování inženýrských sítí.pdf 588.9 kB Stáhnout RM92-07-01-Příloha (žádost).pdf 419.31 kB Stáhnout RM92-07-02-Příloha (K100_Situace_kanalizace).pdf 1.76 MB Stáhnout RM92-07-03-Příloha (V100_Situace_vodovod).pdf 1.69 MB Stáhnout RM92-08-00-Smlouva o nakládání s odpadem–Dodatek č.16-AVE CZ.pdf 374.39 kB Stáhnout RM92-09-00-RO RM 6_2022.pdf 198.31 kB Stáhnout RM92-11-00-Plná moc ke zpracování DAP DPPO.pdf 182.34 kB Stáhnout RM92-10-00-Zahraniční pracovní cesta zastupitelů - Rosdorf.pdf 765.38 kB Stáhnout RM92-13-00-Prodej nemovité věci-pozemku -1624 -vyhlášení záměru.pdf 191.02 kB Stáhnout RM92-14-00- Úprava nájmu prostor sloužících podnikání-iIndex inflace.pdf 189.04 kB Stáhnout RM92-15-00- Dodatek ke Smlouvě o rozúčtování nákladů na teplo a vodu - ista.pdf 188.87 kB Stáhnout RM92-16-00-DPS nájem bytu č.25 , Sídlištní 1748.pdf 189.48 kB Stáhnout RM92-17-00-Revitalizace zahrady u ZŠ TGM - cenová nabídka na projektovou dokumentaci.pdf 360.58 kB Stáhnout RM92-17-01-CN_Projektová dokumentace_Zahrada s venkovní učebnou ZŠ Zubří.pdf 411.2 kB Stáhnout

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku