RM 16 ze dne 31.05.2023

RM16-02-00-Účetní závěrka k 31.12.2022 - doporučení ZM.pdf 731.08 kB Stáhnout RM16-01-00-Oprava chodníků na Sídlišti 6.května Zubří.pdf 886.04 kB Stáhnout RM16-03-00-Závěrečný účet 2022 - doporučení ZM.pdf 187.42 kB Stáhnout RM16-04-00-Vklad VH majetku města - vodovody a kanalizace - doporučení ZM.pdf 186.2 kB Stáhnout RM16-04-01-Vklad VH majetku - DZ pro 6.ZM.pdf 205.97 kB Stáhnout RM16-03-01-Závěrečný účet - návrh.pdf 2.62 MB Stáhnout RM16-04-02-Pasport kanalizace.pdf 48.68 kB Stáhnout RM16-04-03-Pasport vodovod.pdf 79.85 kB Stáhnout RM16-04-04-Posouzení _ Zubří .pdf 459.45 kB Stáhnout RM16-05-00-Vklad ČOV - doporučení ZM.pdf 194.93 kB Stáhnout RM16-05-02-Stanovisko DP MIkroregionu Vsetínsko.pdf 353.61 kB Stáhnout RM16-05-03-Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 31-08-2004 - SOMV a Zubří.pdf 289.48 kB Stáhnout RM16-05-04-Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 08-07-2004 - SOMV a Zubří.pdf 290.24 kB Stáhnout RM16-05-05-Důvodová zpráva k převodu VH majetku - Zubří - příloha č. 1.pdf 139.13 kB Stáhnout RM16-05-06-Důvodová zpráva k převodu VH majetku - Zubří - příloha č. 2.pdf 553.31 kB Stáhnout RM16-05-07-Posouzení _ Zubří .pdf 459.3 kB Stáhnout RM16-06-00 - RO ZM 3_2023 - doporučení ZM.pdf 418.51 kB Stáhnout RM16-07-00-OZV koeficient daně z nemovitých věcí - doporučení ZM.pdf 250.14 kB Stáhnout RM16-08-00-OZV obvody pro MŠ - doporučení ZM.pdf 249.58 kB Stáhnout RM16-09-00-Plán rozvoje sportu - doporučení ZM.pdf 186.88 kB Stáhnout RM16-09-01-Planrozvojesportu Zubří 2023.pdf 798.17 kB Stáhnout RM16-10-00-Smlouva o dílo - FABEDI - Klidové centrum.pdf 475.33 kB Stáhnout RM16-10-02-Dětské hřiště.pdf 1.06 MB Stáhnout RM16-10-03-63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 MRR.pdf 267.19 kB Stáhnout RM16-11-00-Dar z rozpočtu města-mládež Handball club Zubří - doporučení ZM.pdf 506.08 kB Stáhnout RM16-12-00-Úprava nájmu u bytů DPS-index inflace.pdf 192.25 kB Stáhnout RM16-13-00-Úprava nájmu prostor sloužících podnikání-iIndex inflace.pdf 190.71 kB Stáhnout RM16-14-00-Nájem prostor sloužících podnikání - č.p.824.pdf 194.57 kB Stáhnout RM16-15-00-Nájem bytů.pdf 188.46 kB Stáhnout RM16-16-00-Dodatek č.9 smlouvy o nájmu tepelných zařžízení - Vae Therm.pdf 193.18 kB Stáhnout

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku