VÝSTRAHA ČHMÚ

23. 5. 2023
Zařazení: Upozornění


VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000158
Odesláno: 23.5.2023 10:57:47
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000157 vydanou 22.05.2023 v 10:55:33 hodin
Územní platnost: Zlínský kraj

 


Meteorologická situace: Od západu bude přes naše území přecházet studená fronta.

 

 

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

23.5. 15:00

 – 

23.5. 22:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s krátkodobými úhrny srážek i kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a menšími kroupami.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Územní platnost: Zlínský kraj

 

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

23.5. 15:00

 – 

24.5. 06:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Vzhledem k nasycení území nelze na menších tocích vyloučit ojedinělé překročení 2. SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Územní platnost: Okres Zlín, ORP Bystřice pod Hostýnem, Okres Uherské HradištěOkres Vsetín

 


Distribuce: ZLK

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku