Upozornění pro občany jiného členského státu EU pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024

24. 4. 2024
Zařazení: Upozornění

Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodinVzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli, bude možné podat žádost prostřednictvím určeného zaměstnance, který pro tyto účely bude držet pracovní pohotovost. Určeného zaměstnance je třeba v takovém případě kontaktovat telefonicky na čísle 724 476 629 a po domluvě s ním vyčkat jeho příjezdu (cca 30 minut).

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku