Střednědobý výhled rozpočtu Zubří s analýzou financí a ratingem

12. 1. 2022

Obsahuje mj.: ✓ analýzu financí města uzavřenou ratingem dle CityFinance ✓ uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza) ✓ do výhledu zapracované změny daní tzv. daňového balíčku účinného od 1. 1. 2021 ✓ výhled finančních možností samosprávy na 5 let od roku 2022 do roku 2026 ✓ doporučený strop bezpečné zadluženosti ✓ pravidla rozpočtů pro stabilitu financí ✓ doporučení

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku