Průzkum zájmu o kompostéry prodloužen do 20.12.2023

13. 11. 2023
Zařazení: Upozornění

Město Zubří se pokusí získat dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany. Prosíme tedy občany, kteří by případně měli o kompostér zájem, aby poslali předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru na e-mailovou adresu podatelna@mesto-zubri.cz nebo volejte na MěÚ – tel. 571 757 051. Žádosti se přijímají pouze do 20. 12. 2023!

V žádosti vyplňte své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a pozemek v k. ú. Zubří, na kterém by byl kompostér umístěn. Tato předběžná žádost slouží k průzkumu poptávky a zúčastnění občané budou, v případě schválené dotace a většího zájmu, upřednostněni.

Do evidence žádostí o kompostér budou zařazeny pouze žádosti, které budou doručeny na výše uvedený e-mail. E-mailová adresa žadatele, pak bude sloužit pro případnou další komunikaci mezi městem a žadatelem.

Podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na zapůjčení kompostéru. V případě získání dotace obdrží kompostér ti žadatelé, kteří splní stanovené podmínky.

Občané, kteří fasovali kompostér v minulém roce, se již do této výzvy přihlásit nemohou.

OV

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku