OZNÁMENÍ – UZAVÍRKA

8. 4. 2024
Zařazení: Upozornění

3.Oznámení_pro_občany_uzávěra.jpg

Vážení občané,

jako zhotovitel díla „Prodloužení vodovodu Zubří ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“ Vám tímto oznamujeme, že v termínu od 9.4. - 30.4.2024 budou probíhat stavební práce – montáž vodovodního potrubí ve vozovce místní komunikace v ulici Pod Javorníkem, a to dle přiložené situace.

 Práce budou prováděny Po – So od  730 - 1700 hodPráce budou prováděny po etapách, a to cca po 12 m úsecích. Ve vozovce bude postupně hloubena rýha pro montáž potrubí s následným zasypáním rýhy a provizorním zapravením povrchu vozovky asfaltovým recyklátem daného úseku a zprůjezdněním dotčené části. Práce budou započaty od č.p 1559 a ukončeny před křižovatkou s ulicí Čertoryje u č.p 147.

Po dobu těchto prací vzhledem k stávajícím šířkovým poměrům stávající místní komunikace – průjezdného profilu bude horní část dotčeného úseku neprůjezdná v celé šíři vozovky a následně zúžena na jeden jízdní pruh.

Případné odstavování vozidel pří realizaci jmenované stavby bude možné pouze v místech, kde nedojde k šířkovému omezení užívání stávající silnice.

Žádáme občany, aby dodržovali přechodné dopravní značení a výše jmenované upozornění a tím předešli nebezpečí poškození vozidel apod.

Chodce a cyklisty žádáme o zvýšenou pozornost při průchodu nebo průjezdu stavbou.  Dále upozorňujeme, že za nepříznivých klimatických podmínek se mohou časy uzavírky komunikace měnit, a to včetně termínu.

Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel:

COMMODUM spol. s.r.o.

Odpovědná osoba: Petr Marek, stavbyvedoucí

tel: 571 646 430

 

 

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku