Milostivé léto

18. 8. 2022
Zařazení: Upozornění

Co je milostivé léto

Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci,

kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny


1 a náklady

exekuce ve výši 1 815 Kč a stát vám odpustí veškeré úroky, poplatky z prodlení, náklady na

vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.


Jak dlouho akce potrvá?

Využít ji můžete pouze v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.


Jaké podmínky musím splňovat?

1. Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím – např.

dopravní podniky, ČEZ, Pražská plynárenská, Mostecká bytová atp. Týká se to i České

televize, Českého rozhlasu a zejména zdravotních pojišťoven.

Seznam institucí, na které se tato akce vztahuje, najdete na nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

2. Dluh je v exekuci – Pokud dluh ještě není v exekuci nebo byla exekuce zahájena po 28. říjnu

2021, případně jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na exekuce

vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní

správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Typické příklady exekucí, na které se milostivé léto vztahuje, jsou například exekuce na

zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů, dále nezaplacené

poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře nebo dluhy

na energiích u společností se státní účastí.


Chci akci využít –

co pro to musím udělat?


Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin, dluhy vzniklé z odpovědnosti

za škodu způsobenou úmyslně, dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví, dluhy na výživném /

na náhradním výživném.


Jistinou se rozumí původní dlužná částka bez úroků, penále a nákladů na vymáhání.


1. Informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku

ke splacení.

Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny.

Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci

„Milostivé léto“. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji do dopisu uveďte.

Stáhněte si vzor dopisu z webové stránky nedluzimstatu.cz/milostive-leto.

Exekutor má ze zákona na odpověď 15 dní, proto mu napište co nejdříve.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve

skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty

a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že

jistinu už máte uhrazenou.

2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce.

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou

jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 1 815 Kč na náklady exekuce.

Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní

exekutor. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o

Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto). Platba musí být

připsána na účet exekutora v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

3. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku.

Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás

osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme

po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v

pořádku.


Nevíte si rady?

Jste-li pracovníci pomáhajících profesí, napište nám na bara@institut-predluzeni.cz

nebo petra.lomozova@institut-predluzeni.cz.

V ostatních případech můžete využít help-linku Člověka v tísni – 770 600 800, která

funguje v pracovní dny od 9 do 17 hod, nebo jakoukoli neziskovou organizaci zabývající

se dluhovým poradenstvím (Rubikon centrum, Charita ČR, Romodrom a další).

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku