Kam s odpady?

24. 1. 2023

Někteří občané se na nás obracejí s dotazem, kam a jaké druhy odpadů mohou v našem městě třídit a odkládat. Proto jsme připravili malé shrnutí.  

1.    Biologické odpady rostlinného původu – kontejnery v Březovci a 2x ročně přistavené kontejnery na Horním konci a Starém Zubří.

2.    Papír – 42 sběrných míst rozmístěných po celém území města.

3.    Plasty, včetně nápojových kartonů a malých kovů - 42 sběrných míst rozmístěných po celém území města.

4.    Kovy – velké – sběrný dvůr.

5.    Sklo - 42 sběrných míst rozmístěných po celém území města.

6.    Nebezpečné odpady – sběrný dvůr.

7.    Objemný a stavební odpad – sběrný dvůr.

8.    Jedlé oleje a tuky – v uzavřených plastových (ne skleněných!) nádobách ve sběrném dvoře.

9.    Textil – 8 kontejnerů rozmístěných po celém území města.

10.  Elektro - 8 kontejnerů rozmístěných po celém území města, sběrný dvůr.

11.  Komunální odpad – typizované sběrné nádoby u rodinných a bytových domů.

12.  Pneumatiky – sběrný dvůr.

13.  Baterie a akumulátory – sběrný dvůr.

 

Město Zubří disponuje obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje obecní systém odpadového hospodářství (OZV 2/2021) a kde je vše podrobně popsáno. Tuto OZV můžete nalézt na webu města. Každý občan dle zákona je povinen odpad třídit a odkládat na místa určená městem, v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh odpadu.

OV

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku