Nařízení č. 1/2014

o vyhlášení maximálních cen
za nájem hrobových míst, za služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště, za pronájem obřadní místnosti pro
smuteční obřady

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku