Matriční úřad

Matrika Zubří - popis činností:

- zajišťování svatebních obřadů  
- zápisy do matričních knih
- vydávání matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list, či stejnopisy matričních dokladů) v případě, že se matriční událost stala na katastrálním území Zubří.
- ověřování podpisu a opisu listin
- vydávání rejstříku trestů ze systému CzechPoint
-  provádí změnu jména a příjmení na žádost
- provádí zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Evidence obyvatel

- přihlašování k trvalému pobytu
- rušení trvalého pobytu ve správním řízení
- zajišťování volebních seznamů

Žádáte o zprostředkování kontaktu? Nebo máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Více informací najdete v přiložených letácích.


Další užitečné informace naleznete také zde.


Informace ke Společenské kronice 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


Vážení rodiče,

město Zubří ve spolupráci s komisí společenskou pořádá slavnostní přivítání nově narozených dětí – Vítání občánků.

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku, s trvalým pobytem na území města Zubří.

Co je nutné udělat pro to, abychom Vás pozvali?

Pokud máte zájem se této slavnostní události zúčastnit, je nutné vyplnit přihlášku.

Bez odevzdané přihlášky Vás na tuto akci nemůžeme pozvat.

Přihlášku naleznete zde:

Přihlášku si můžete také vyzvednout osobně na MěÚ Zubří, v kanceláři č. 8 – matrika.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na matrice nebo ji zašlete poštou na adresu:

MěÚ Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří nebo ji naskenovanou pošlete emailem: necyporukova@mesto-zubri.cz

Po odevzdání přihlášky Vám bude zaslána pozvánka s termínem konání této akce.

Vítání občánků probíhá v obřadní síni MěÚ Zubří.

 

Bližší informace Vám poskytne Bc. Eva Nečyporuková, kancelář č. 8, tel. 571 757 058,

e-mail: necyporukova@mesto-zubri.cz


Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku