Program rozvoje města

13. 11. 2020
Zařazení: Upozornění

Vážení občané, od jarních měsíců probíhaly práce na strategickém materiálu Program rozvoje města Zubří na období let 2021 – 2025. Tento materiál je nezbytný nejen pro stanovení vizí a cílů, ale také je potřebný jako podklad pro získávání dotačních prostředků. Bude projednáván na 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří dne 03. 12. 2020.

V těchto dnech mělo proběhnout veřejné projednání, bohužel pandemická situace nám nedovolila organizovat veřejné setkání. Proto Vám, po minulých informacích o plnění dobíhajícího programu rozvoje 2016 - 2020 a analýzách současného stavu v jednotlivých oblastech, předkládáme návrh iniciativ a jednotlivých aktivit na další období. Město se zavazuje, že tento materiál, až pomine nouzový stav, s veřejností projedná a nejpozději do konce prvého pololetí příštího roku znovu na půdě zastupitelstva zreviduje.


program-rozvoje-obce-do ZN k diskuzi-page-001.jpg

program-rozvoje-obce-do ZN k diskuzi-page-002.jpg


program-rozvoje-obce-do ZN k diskuzi-page-003.jpg

Další materiály k tvorbě PRO zde:

Nyní Vám poskytujeme prostor k vyjádření alespoň prostřednictvím webu. Vaše postřehy, připomínky či náměty můžete sdělit níže v diskuzi, ktera je řízena administrátorem ).

Připomínky můžete zaslat také na e-mailem: merka@mesto-zubri.cz 

Materiál bude vytištěn i v listopadových ZN.   


Důležité upozornění:

Diskuze probíhá na platformě třetí strany, jejím použitím souhlasíte, že bude třetí strana zpracovávát vaše osobní údaje!

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku