Majetek města

Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor a objektů města Zubří

Ceník krátkodobých pronájmů za užívání se stanovuje v Kč:
                      

 

celý den zimní období
1.10. - 30.4.


půlden zimní období
1.10. - 30.4.

celý den letní období
1.5. - 30.9.

půlden letní období
1.5. - 30.9.

bývalá „ horní škola“ č.p. 144

1.000,-

600,-

500,-

300,-

kulturní dům Staré Zubří č.p. 870

1.500,-

700,-

500,-

300,-

hasičská zbrojnice č.p. 352

1.000,-

600,-

500,-

300,-

 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Žadatel uhradí městu paušální cenu za užívání zařízení do tří dnů od skončení akce na městském úřadě.
Pro spolky Zubří je užívání uvedených objektů zdarma

.

Ceník krátkodobého pronájmu Smuteční obřadní síně v majetku města Zubří

Krátkodobý pronájem v souvislosti s poskytováním hřbitovních služeb u města Zubří je možný pouze v objektu - budova smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Zubří k provedení obřadu pietního aktu při pohřbu zemřelého. Nájemné za krátkodobý pronájem je stanoveno ve výši 900 Kč
včetně DPH za pronájem smuteční obřadní síně k provedení jednoho obřadu. Nájemné se hradí na základě faktury vystavené městem Zubří podle objednávky žadatele o pronájem. 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku