​Informace z lesního hospodářství

Na rok 2017 vyhlásil Zlínský kraj dotační program na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Město Zubří využilo této možnosti a požádalo o získání dvou níže uvedených dotačních titulů.

1. Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta menšího.
 
2. Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest. 

Došlo k nákupu účinných látek na ošetření dříví proti hmyzím škůdcům aplikací účinné látky, k nákupu lapačů včetně jejich držáků a k nákupu feromonových návnad. Dále byly vybudovány dva vsakovací objekty, a to v lokalitě – „Ostrý“, k. ú.  Zašová, a v lokalitě „Galičky“,  k. ú. Zubří. Dané objekty jsou označeny informačními tabulemi. Tímto žádáme návštěvníky lesa, aby nedošlo k jejich poničení.       

Zdeněk Cabák
správce lesů          

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku