Hlasování o projektech participativního rozpočtu 2023

Hlasování bude probíhat do 15.11.2022

  Pravidla hlasování

Hlas je potřeba potvrdit v doručeném emailu!

1. Rozšíření systému sběru odpadu na městském hřbitově
1. Rozšíření systému sběru odpadu na městském hřbitově
Stávající stav sběru odpadu na městském hřbitově v Zubří, kde mají návštěvníci a nájemci hrobových míst možnost odpad shromažďovat jen v kontejneru v zadní části hřbitova, rozšířit o vhodné sběrné nádoby, kdy město zajistí i jejich včasné vysypávání.

Místo realizace:

Místní hřbitov

Odůvodnění:

Stávající stav sběru odpadu na městském hřbitově v Zubří, kde mají návštěvníci a nájemci hrobových míst možnost odpad shromažďovat jen v kontejneru v zadní části hřbitova, rozšířit o vhodné sběrné nádoby, kdy město zajistí i jejich včasné vysypávání.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

150 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

10 000

2. Rozšíření webu města o odprodej drobného majetku a online platby za poplatky a psi na webu města
2. Rozšíření webu města o odprodej drobného majetku a online platby za poplatky a psi na webu města
Jednalo by se o rozšíření stávajících webových stránek města o modul pro prodej drobného majetku města, který je určen k vyřazení. Administrátor by přidal například vyřazený nábytek, elektroniku, nářadí, stroje a podobné věci na webové stránky města. U každé položky by byl popis, minimální cena a případně fotky. Občané by následně mohli po dobu jednoho měsíce posílat své nabídky. Vyplnili by své kontaktní údaje a částku, jakou jsou ochotni za zboží zaplatit. Následně by administrátor vyhodnotil všechny příchozí nabídky a autora nejvyšší nabídky by kontaktoval a zboží mu prodal. Občanům by to přineslo možnost levně odkoupit zboží, které už město nepotřebuje. Městu by to přineslo prostředky navíc do rozpočtu. Dále projekt počítá s rozšíření webových stránek města o jednoduchý "e-shop" pro platbu poplatků za odpady a za psy. Občan by vyplnil své kontaktní/platební údaje a následně, buď platební kartou nebo online bankovním převodem (včetně možnosti zaplatit přes QR kód), by zaplatil za poplatky. Na e-mail by mu došlo potvrzení o zaplacení. Současně by byla možnost přihlásit svůj e-mail do notifikací a každý rok (několikrát ročně) by občanovi chodila výzva e-mailem. Občan by ušetřil čas, zaměstnanci města by ušetřili čas a také by došlo k úspoře na poplatcích za rozesílání složenek. Složenek by chodilo lidem méně.

Místo realizace:

Web města Zubří

Odůvodnění:

Jednalo by se o rozšíření stávajících webových stránek města o modul pro prodej drobného majetku města, který je určen k vyřazení. Administrátor by přidal například vyřazený nábytek, elektroniku, nářadí, stroje a podobné věci na webové stránky města. U každé položky by byl popis, minimální cena a případně fotky. Občané by následně mohli po dobu jednoho měsíce posílat své nabídky. Vyplnili by své kontaktní údaje a částku, jakou jsou ochotni za zboží zaplatit. Následně by administrátor vyhodnotil všechny příchozí nabídky a autora nejvyšší nabídky by kontaktoval a zboží mu prodal. Občanům by to přineslo možnost levně odkoupit zboží, které už město nepotřebuje. Městu by to přineslo prostředky navíc do rozpočtu.

Dále projekt počítá s rozšíření webových stránek města o jednoduchý "e-shop" pro platbu poplatků za odpady a za psy. Občan by vyplnil své kontaktní/platební údaje a následně, buď platební kartou nebo online bankovním převodem (včetně možnosti zaplatit přes QR kód), by zaplatil za poplatky. Na e-mail by mu došlo potvrzení o zaplacení. Současně by byla možnost přihlásit svůj e-mail do notifikací a každý rok (několikrát ročně) by občanovi chodila výzva e-mailem. Občan by ušetřil čas, zaměstnanci města by ušetřili čas a také by došlo k úspoře na poplatcích za rozesílání složenek. Složenek by chodilo lidem méně.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

80 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

3. Parkové úpravy prostranství u rozcestí Hlavní-Nad Rozcestím-Starozuberská
3. Parkové úpravy prostranství u rozcestí Hlavní-Nad Rozcestím-Starozuberská
Městský zatravněný pozemek je osazen velmi řídce keři, nevyužívá tak svůj potenciál parkového rázu. Nabízí se i možnost osazení lavičkami.

Místo realizace:

Pozemek města u rozcestí Hlavní-Nad Rozcestím-Starozuberská (za zastávkou na ulici Starozuberská)

Odůvodnění:

Městský zatravněný pozemek je osazen velmi řídce keři, nevyužívá tak svůj potenciál parkového rázu. Nabízí se i možnost osazení lavičkami.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

150 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

4.  Monitorovací zařízení kvality ovzduší
4. Monitorovací zařízení kvality ovzduší
Informovanost obyvatelstva o kvalitě životního prostředí. Pozn.: Zařízení takového charakteru je umístěno např. v Rožnově p. R. (parkoviště u náměstí za obchodním domem Albert).

Místo realizace:

Místo s největším pohybem osob (Tesco, střed města)

Odůvodnění:

Informovanost obyvatelstva o kvalitě životního prostředí. Pozn.: Zařízení takového charakteru je umístěno např. v Rožnově p. R. (parkoviště u náměstí za obchodním domem Albert).

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

30 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

5. Namalování/zvýraznění parkovacích čar na sídlišti
5. Namalování/zvýraznění parkovacích čar na sídlišti
Čáry nejsou vidět. Často lidé parkují přes čáru, přičemž další auto se vedle něj nevejde a zbytečně se tím zabírají dvě parkovací místa.

Místo realizace:

Sídliště

Odůvodnění:

Čáry nejsou vidět. Často lidé parkují přes čáru, přičemž další auto se vedle něj nevejde a zbytečně se tím zabírají dvě parkovací místa.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

50 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

150

6. Úprava parkovacích stání na sídlišti
6. Úprava parkovacích stání na sídlišti
Parkoviště jsou hluboko mezi zelení, která byla zachována, a jejich okraje jsou nešťastně řešené. Na krajní místa se špatně zajíždí i vyjíždí (kolmé stání). Obrubníky jsou z tohoto důvodu přejížděny a ničeny stejně tak, jako si majitelé ničí gumy či podvozky svých aut. Řešení by bylo změnit tvar ukončení krajů parkovacích míst.

Místo realizace:

Parkoviště na sídlišti před bytovými jednotkami kolem 1049 - 1054 a jeho okolí.

Odůvodnění:

Parkoviště jsou hluboko mezi zelení, která byla zachována, a jejich okraje jsou nešťastně řešené. Na krajní místa se špatně zajíždí i vyjíždí (kolmé stání). Obrubníky jsou z tohoto důvodu přejížděny a ničeny stejně tak, jako si majitelé ničí gumy či podvozky svých aut. Řešení by bylo změnit tvar ukončení krajů parkovacích míst.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

100 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

100

7. Nákup parního stroje pro likvidaci plevele
7. Nákup parního stroje pro likvidaci plevele
Aktuálně technické služby využívají pro likvidaci plevele produkty založené na zdraví škodlivých karcinogenních glyfosátech (Roundup klasik pro, Touchdown Quattro). Pokud by město zakoupilo stroj určený pro hubení plevele za pomocí páry nebo horké vody, tak by se tyto jedovaté chemikálie nemusely používat. V případě řešení v podobě nákupu tlakového čističe s ohřevem vody by tento přístroj mohl být využit i pro další úkony, např. pro čištění dlažeb, střech, odstranění graffiti apod.

Místo realizace:

Veřejné prostory města Zubří.

Odůvodnění:

Aktuálně technické služby využívají pro likvidaci plevele produkty založené na zdraví škodlivých karcinogenních glyfosátech (Roundup klasik pro, Touchdown Quattro). Pokud by město zakoupilo stroj určený pro hubení plevele za pomocí páry nebo horké vody, tak by se tyto jedovaté chemikálie nemusely používat. V případě řešení v podobě nákupu tlakového čističe s ohřevem vody by tento přístroj mohl být využit i pro další úkony, např. pro čištění dlažeb, střech, odstranění graffiti apod.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

135 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

8. Městská burza / bleší trh
8. Městská burza / bleší trh
Město by uspořádalo burzu/bleší trh. Občané by si mohli pronajmout stůl a mohli by tam prodat věci, které už nepotřebují.

Místo realizace:

Centrum města/městská tržnice

Odůvodnění:

Město by uspořádalo burzu/bleší trh. Občané by si mohli pronajmout stůl a mohli by tam prodat věci, které už nepotřebují. 

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

20 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

9. Ovocný sad nad pálenicí
9. Ovocný sad nad pálenicí
Město Zubří vlastní v okolí pálenice několik volných pozemků. Na těchto pozemcích se nachází akorát menší hřiště a zbytek pozemků je nevyužitý. Namísto nevyužité plochy by bylo možné zasadit ovocné stromy a vytvořit menší sad.

Místo realizace:

Prostor nad pálenicí Pod Lipůvkou

Odůvodnění:

Město Zubří vlastní v okolí pálenice několik volných pozemků. Na těchto pozemcích se nachází akorát menší hřiště a zbytek pozemků je nevyužitý. Namísto nevyužité plochy by bylo možné zasadit ovocné stromy a vytvořit menší sad.

Předpokládané náklady/rozpočet akce v Kč (vč. DPH):

150 000 Kč

Odhadovaný počet osob, kterých se realizace dotkne:

5 545

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku