MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky » Nákup stroje Rider 4x4 + žací ústrojí - výsledek

21.05.2015 Nákup stroje Rider 4x4 + žací ústrojí - výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu

výsledek

Vyvěšení záznamu: 21.05.2015

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA Rider novy.jpg
PDF soubor Nákup stroje Rider 4x4x + žací ústrojí - výsledek VŘ.pdf