MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky » ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

12.09.2016 ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Veřejné zakázky malého rozsahu

Identifikace veřejné zakázky:
Název: Nákup tonerů 2016

Druh podle předmětu:
Druh podle předpokládané hodnoty:

Dodávka
Veřejná zakázka malého rozsahu, mimo režim ZVZ


Město Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 (dále jen „zadavatel"),

ruší výběrové řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").
V Zubří dne 12. 9. 2016Lucie Pernicová

Vyvěšení záznamu: 12.09.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor Zrušení01.docx