MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky » Vyhlášení záměru - pronájem části nebyt. prostor v objektu Domu služeb, Zubří

21.11.2013 Vyhlášení záměru - pronájem části nebyt. prostor v objektu Domu služeb, Zubří Záměry

vyhlášení záměru

Vyvěšení záznamu: 21.11.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor zamer_DS.PDF