MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky » Opravy místních komunikací ve městě Zubří - smlouva + dodatek

16.10.2013 Opravy místních komunikací ve městě Zubří - smlouva + dodatek Uzavřené smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH

smlouva o dílo

Vyvěšení záznamu: 16.10.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor SOD_oprava_Mk.pdf
PDF soubor Dodatek č. 1.pdf