MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky » Vyhlášení záměru - pronájem části nebyt. prostor ve Sportovní hale Zubří

02.10.2013 Vyhlášení záměru - pronájem části nebyt. prostor ve Sportovní hale Zubří Záměry

cca 406,8 m2

Vyvěšení záznamu: 02.10.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor zamer_sportovni_hala.PDF