MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska » Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 17. 03. 2016

22.03.2016 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 17. 03. 2016 Aktuální úřední deska

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří konaného dne 17. 03. 2016

ZM schvaluje program 8. zasedání ZM podle předloženého návrhu po úpravě -
vypuštění bodu 4.

ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Petr Smoček
Členové : MUDr. Vladislava Machová, Robert Jurajda

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 7. zasedání ZM ze dne 17. 12. 2015,
bez připomínek .

ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní a
technické infrastruktury v lokalitě Zubří - Nad Fojstvím li . s Jakubem Šimurdou,
- za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace ON 250 v délce 162 bm v ulici
Starozuberská do majetku Města Zubří od Průmyslové podlahy Plaček a. s., IČ:
25362836, Rožnov pod Radhoštěm, Pod lesem 2650, PSČ 756 61, a to za úplatu
ve výši 20 000,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

ZM nevyhlašuje záměr na směnu nemovité věci - pozemků : . 1624, zahrada, o
výměře 293 m2, k.ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří , za pozemek 3342 , ostatní
plocha, o výměře 508 m2, k.ú. Zubří , ve vlastnictví manželů Zdeňka a Marie
Krupových, oba bytem - ...

ZM schvaluje nabytí nemovité věci - koupi spoluvlastnických podílů ve výši ideální
1/2, a to pozemku č.3030/3, lesní pozemek, o výměře 11139 m2, k.ú. Zubří , od
paní Blaženy Polákové, · · . a od pana Ing. Jaroslava Růčky , za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM.

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro
a) „Valašský soubor písní a tanců Beskyd z.s ., IČ : 487 39 308, Zubří ,
Hamerská 1 PSČ 756 54", ve
výši .. ......... ............. ....... ... .. .. ... ... ...... ....... 90 000 Kč,
b) Římskokato ická farnost Zubří , IČ : 487 39 642, Zubří , ThDr. Metoděje
Mičoly 59, PSČ 756 54", ve
výši ......... ... .... .... ..... .... .... .... ... ........... ....... . 100 000 Kč,
c) „Handball club Zubří , z.s. , IČ : 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54",
ve výši ... .. .... .. ..... .. ... ... .. . .... ...... .. ... ... ....... ....... ....... .. ... 1 700 000 Kč ,
d) „FC Zubří , z.s., IČ : 658 91 546, Zubří , Sídliště 6. května 491 , PSČ 756 54",
ve výši
........... .... ........ ..... ... .. ..... ........ .... ... ..... .... ..... ... ....... ... . 350 000 Kč ,
e) „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ: 447 40 832, Zubří , Sídlištní 744,
PSČ 756 54", ve výši ... .. ... ..... .. ... .... ...... ....... ........ ..... ....... ........ .
350 000 Kč,
f) „Valašský házenkářský klub, a.s., IČ 258 63 398, Zubří, Hlavní 492, PSČ
756 54", ve
výši .. ..... ... ... ... ....... ..... ....... ... ..................... .... ...... ... .... . 280 000 Kč,
g) „TJ Lesana Staré Zubří , z.s. IČ : 64124029, Zubří , Starozuberská 341 ,
PSČ 756 54", ve
výši. ... .... .... ... „ • ... „ . „ . . „ „ . „. „ .... „ . „. „. „. „ . . „ ... „ .... .. . . „ • . 240 OOOKč,
h) „Charita Valašské Meziříčí, IČ : 479 97 885, Valašské Meziříčí, Kpt.
Zavadila 1345, PSČ 757 01", ve výši
...... .. .......... ........ .... ........ .......... . 115 000 Kč
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích,
v platném znění, založení obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. a návrh
zakladatelské listiny dle důvodové zprávy.

Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr.Stanislav Petruzela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 22.03.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Usneseni ZM 8.pdf
PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg