MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Projekty města » Územní plán města Zubří

Územní plán města Zubří

21.04.2016

Územní plán

20.05.2014

Zpracování nového územního plánu pro naše město v celkové hodnotě 790.130,- Kč bylo v rámci projektu „Územní plán Zubří“ podpořeno z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 666.060,- Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 566.151,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 99.909,- Kč.

Odkaz na dokumenty projednávané v rámci tvorby nového územního plánu města Zubří:

http://www.roznov.cz/dokumenty-projednavane/ds-1174/p1=5494