MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Projekty města » Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369

Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369

21.04.2016

Předmětem projektu „Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369“, který byl realizován v roce 2011, byla kompletní rekonstrukce MŠ DUHA, díky které se zvýšila kapacita školky na 50 dětí, což výrazně přispělo k pokrytí poptávky po službách mateřských škol ve městě Zubří.

V současné době naplňují všechny prostory Mateřské školy Duha stanované hygienické a požární požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání padesáti dětí. Budova je uzpůsobena k plnění základních požadavků pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
 
Projekt „Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.