MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Školství » ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

18.04.2012

Hlavní 70, 756 54 Zubří

statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Tomáš Randýsek

tel.: 571 757 212

e-mail: zszubri@ro.inext.cz

webové stránky: www.zszubri.czPrvní škola - učírna byla v Zubří postavena (v místě dnešní cukrárny) už roku 1784 a navštěvovali ji i žáci z Vidče. Ještě v r. 1850 při osamostatnění obce víc než čtvrtina občanů Zubří neuměla číst a psát. Proto nově zvolená obecní správa řešila jako jeden z prvních svých úkolů otázku vzdělání. Roku 1852 byla postavena nová dvojtřídní Dolní škola, která byla za dva roky rozšířena na trojtřídku.

Další dvě malé školy vznikly v letech 1887 a 1896 na Starém Zubří a na horním konci. Oběma školám zakrátko přibyly další třídy. Podstatného rozšíření se v letech 1909 - 1910 dočkala i Dolní škola. I když o nutnosti vybudování nové moderní měšťanské školy obec rozhodla již roku 1924, začal se projekt realizovat až v roce 1932. První žáci se do nové školy začali stěhovat z Dolní školy v lednu 1935 a při předání veřejnosti v roce 1937 byl škole propůjčen název Jubilejní měšťanská škola T.G.Masaryka. V současné době v této budově sídlí většina tříd 1. stupně ZŠ. Ředitelství Základní školy se nachází v nové budově, postavené roku 1980. Učí se zde žáci 6. - 9. tříd a dvou tříd 1. stupně. Mají k dispozici 12 učeben, odborné pracovny, tělocvičnu, velké hřiště a kuchyň s jídelnou.

V západní Evropě je již několik let udělován titul ekoškola těm školám, které se výrazně zabývají ekologickou výchovou a osvětou. Ve školním roce 2001/02 se k tomuto hnutí připojily i školy v České republice - z celkového počtu 176 přihlášených škol se jich do užšího výběrz dostalo 49. Titul byl udělen třinácti školám v kategorii dlouhodobých projektů a sedmi školám v kategorii projektů krátkodobých. Naše škola v silné konkurenci úspěšně obstála s projektem "OCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO", jehož autorem a garantem je učitel naší školy Mgr. Jaroslav Kovář.