MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Sport » Sportoviště města Zubří

Sportoviště města Zubří

17.07.2013

Odkaz na facebook - SPORTOVIŠTĚ MĚSTA ZUBŘÍ:

 FACEBOOK

Odkaz na nové stránky:

sport.mesto-zubri.cz
Na nových stránkách najdete přehled o veškerých sportovištích, fotogalerie, informace o akcích a další sportovní aktuality z města Zubří. A z domova můžete využít rezervačního systému k objednání jednotlivých sportovišť !!!Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří

 
Předmětem projektu „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ byla modernizace a vybudování potřebné infrastruktury pro sportovní a volnočasové využití v místě již nevyhovujícího sportoviště u základní školy, ke které došlo v roce 2010.
 
Vznikl tak víceúčelový venkovní areál městských sportovišť se dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, běžeckou dráhou (oválem), hřištěm pro pétanque, umělým osvětlením areálu, souborem protahovacích/posilovacích prvků, dětskými herními prvky a dalšími.
 
Díky své kompaktní koncepci a nápaditosti řešení jednotlivých sportovních ploch a pohybově-relaxačních aktivit nabízí areál moderní sportovní zázemí s možností trávení volného času pro všechny obyvatele města od dětí až po seniory, což významným způsobem přispívá ke zlepšení kvality života a k prevenci kriminality ve městě Zubří.
 
Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.


 
 

Fotografie ke článkům