MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Referendum 17.06.2017, od 8:00 - 16:00 h

Referendum 17.06.2017, od 8:00 - 16:00 h

13.06.2017

 Pokud si přejete zúčastnit se referenda doma, (jedná se pouze o závažné důvody, zejména zdravotní), požádejte prosím před začátkem hlasování:
Ing. Michaelu Wrobelovou na tel. č. 724 096 172 (všechny okrsky).
V době konání hlasování kontaktujte zapisovatele dle příslušných okrsků:
Hlasovací okrsek č. 1 - Muzeum Zubří – depozitář Erika Ondřejová 702 183 234
Hlasovací okrsek č. 2 – Klub Zubří – Ing. Ivana Fryšová 724 093 504
Hlasovací okrsek č. 3 – Městský úřad – Lucie Pernicová 725 448 444
Hlasovací okrsek č. 4 – Horní škola – Zdeněk Cabák 602 786 906
Hlasovací okrsek č. 5 – Staré Zubří – Lenka Cabáková 605 443 157
Oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou schránkou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají členové komise). Okrsková hlasovací komise se může s přenosnou hlasovací schránkou pohybovat pouze po území příslušného hlasovacího okrsku.