MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Z jednání rady města

Z jednání rady města

28.04.2017

Vážení spoluobčané,

již více než dva roky připravujeme realizaci ambiciózního projektu Multifunkční areál Zubří. Tento projekt řeší prostory stávajícího koupaliště až po kuželnu. Součástí projektu je nový vnitřní bazén, venkovní koupaliště, lékařský dům a dům pro seniory. V současné době je vypracována projektová dokumentace a jsou vydána pravomocná stavební povolení na všechny objekty. U vnitřního bazénu a koupaliště bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Od března loňského roku probíhala petiční akce požadující návrat k projektu opravy koupaliště zpracovaného kanceláří Projekce Lochman s. r. o. z roku 2012. Touto petici se zabývalo zastupitelstvo města na svém zasedání v prosinci loňského roku a v této věci nebylo přijato žádné usnesení. Následně jsem byl vyzván sedmi zastupiteli opozice ke svolání mimořádného zastupitelstva ve věci vyhlášení referenda. Při jednání se zástupci politických stran a volebních uskupení k této otázce jsem byl vyzván panem Janků, abychom se budˇdomluvili na vyhlášení referenda, nebo z nás (zastupitelů současné koalice) udělá na tomto mimořádném zastupitelstvu „idioty“. Tak tuto příležitost dostal a referendum vyhlášeno nebylo. Občané, kteří se zasedání zúčastnili, si udělali obrázek o průběhu jednání sami.

Vzhledem k tomu, že vnímáme aktivity, zejména členů strany Svobodných se silnou podporou opozičních stran (ODS, SNK-ED a KDU-ČSL), rozhodli jsme se v Radě města (26.04.2017) předložit květnovému zasedání zastupitelstva návrh na uskutečnění místního referenda a požádali Vás, občany města, o odpověď na otázku:

„Jste pro, aby město Zubří realizovalo projekt Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím, a výstavbou Lékařského domu a Komunitního domu pro seniory, dle příslušných pravomocných stavebních povolení?“Pokud tento návrh na vyhlášení referenda zastupitelstvo schválí, pak se referendum uskuteční v druhé polovině měsíce června.

K tomuto kroku přistupujeme z důvodu, že nechceme čekat, kdy se opozici podaří sesbírat potřebný počet podpisů pro vyhlášení referenda. Chceme znát váš názor, chceme do konce měsíce června podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem stavby. Zároveň chceme předejít dalším možným finančním ztrátám a sankcím. Samotná projektová dokumentace a veškerá povolení stály již nemalé finanční prostředky.

Koaliční zastupitelé jsou toho názoru, že realizace celého projektu Multifunkčního areálu významným způsobem přispěje k rozvoji našeho města a přispěje k tomu, aby se nám v Zubří lépe žilo.

Lubomír Vaculín
starosta