MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Setkání dobrovolných dárců krve s vedením města

Setkání dobrovolných dárců krve s vedením města

24.11.2016

V úterý 22. listopadu 2016 proběhlo na MěÚ setkání se zuberskými dobrovolnými dárci krve a vedením města.
 
Na tomto neformálním setkání starosta Rolex Replique Montre města poděkoval těmto dobrovolným dárcům – Evě Havlové, Romanu Holčákovi, Luďku Novákovi, Jiřímu Šeredovi, Ing. Radimu Paluskovi, Janu Pavlicovi, Jakubovi Pavlicovi a Jiřímu Stančíkovi za jejich mnohdy velký počet darování krve a krevní plazmy a předal všem Pamětní list, kde uvedl: „Dobrovolné dárcovství krve vnímám jako vysoce humánní projev úcty k člověku, darování krve umožňuje záchranu lidských životů a zdraví“.
 
Poté společně debatovali s dárci o jejich činnosti. Při tomto setkání se fake breitling také dárci navzájem seznámili a vyměnili si zkušenosti s přístupem krevních bank od Olomouce až po Ostravu.
Velmi zajímavé byly postřehy jednotlivých dárců z praktických zákroků, mnohdy i veselé historky.  
 
Na závěr vyjádřil Cheap Hublot Replica starosta všem ještě jednou srdečné poděkování a popřál dárcům v jejich činnosti replica breitling bentley watches mnoho úspěšných darování krve a plazmy, která je velmi potřebná k záchraně zdraví a životů lidí.
 
 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ
 
 
 

Fotografie ke článkům