MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Nová stanoviště kontejnerů

Nová stanoviště kontejnerů

27.07.2016

Město Zubří ve spolupráci se společností EKOKOM navýšilo počet nových stanovišť kontejnerů na tříděný odpad z dřívějších třinácti na třicet tři. Vyměnili jsme všechny stávající kontejnery na plasty a papír za jednotné 1100l kontejnery, kterých je rozmístěno po celém městě celkem 80ks. Tímto krokem zmenšíme dostupovou vzdálenost, čímž docílíme vyšší třídivosti odpadů, což povede ke snížení produkce komunálního odpadu končícího na skládce. Zvýšení množství vytříděného odpadu znamená pro město rovněž i navýšení finančního příspěvku poskytovaného společností EKOKOM. Seznam stanovišť, který aktualizovaný naleznete i na webu města, se může v průběhu roku mírně měnit, protože budeme nadále vyhodnocovat naplněnost těchto kontejnerů.
Chceme apelovat na občany, ať se snaží udržovat na těchto stanovištích pořádek a všímat si i neukázněných občanů, kteří nedbají na čistotu svého okolí a odkládají zde i objemný odpad (koberce, židle, křesla, postele…), který mohou zdarma odložit ve sběrném dvoře (út, čt, so) na ulici Nádražní. Tito občané jsou asi přesvědčeni, že žijeme v anonymním světě, ve kterém nikdo nic nevidí, což není pravdou. Někdy postačí jen malé upozornění. Další z možností je i vyfotografování těchto občanů a tuto fotografii zaslat na MěÚ.  Námi instalovaná fotopast nám taky odhalila některé „odkládače odpadů“. Mnozí si totiž neuvědomují, že tímto činem se dopouštějí přestupku proti Obecně závazné vyhlášce č. 35/2000 O udržování čistoty a pořádku ve městě Zubří, díky které mohou být i sankciováni.
Město Zubří nadále nabízí občanům sady tašek pro domácnost na tříděný odpad. Jedna sada se skládá ze tří barevně odlišených tašek – na plasty, sklo a papír. Cena jedné sady činí 30,-Kč.
 
Pořadové číslo Stanoviště kontejnerů pro tříděný komunální odpad Složky komunálního odpadu
1. ul. K Náhonu, u domu č.p.706 papír, plast
2. Hamerská, u domu č.p. 811/potr. Radka papír, plast, sklo
3. Sídlištní, u domu č.p.817 papír, plast,
4. Sídliště 6.května, u domu č.p.1048 papír, plast,
5. Sídliště 6.května, u COOP papír, plast, sklo
6. Hamerská, točna papír, plast
7. Sídlištní, u koupaliště, č.p.500 papír, plast, sklo
8. MUDr. Antonína Fabiána, u zdr. stř. papír, plast
9. Hlavní, u lékárny papír, plast
10. Rožnovská, u domu č.p.419 papír, plast
11. Sídliště 6.května, u domu č.p.1075 papír, plast
12. Sídliště 6.května, u domu č.p.1112 papír, plast, sklo
13. Sídliště 6.května, na parkovišti u MŠ papír, plast
14. Sídliště 6.května, u domu č.p.1105 papír, plast
15. Pod Hůrkou papír, plast, sklo
16. Hlavní, u památníku TGM papír, plast
17. Nad Fojstvím, u Petrohradu papír, plast
18. Hlavní, u pošty papír
19. Poštovní, u č.p.241 papír, plast
20. Nad Fojstvím, u ZŠ papír, plast
21. Hlavní, u COOP, č.p.81 Papír, plast, sklo
22. Randusky Papír, plast
23. Hlavní, zastávka Rozcestí Papír, plast
24. Starozuberská, u ház. hřiště Papír, plast, sklo
25. Na Potoku, za MŠ Duha Papír, plast
26. Starozuberská, zastávka Točna Papír, plast, sklo
27. Nad Rozcestím, u č.p.97 Papír, plast
28. Horní, pod COOP, domu č.p. 485 Papír, plast, sklo
29. Čertoryje Papír, plast
30. Machulky Papír, plast
31. Horní, u hřiště Papír, plast, sklo
32. Horní - točna Papír, plast
33. Sídlištní, u ul.Poštovní, u domu č.p.963 Papír, plast
 
Eva Gazdíková, OV