MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Uzavírání poboček České spořitelny - dopis pro starosty

Uzavírání poboček České spořitelny - dopis pro starosty

18.07.2016

Vážený pane starosto,
 
naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček.
 
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Zubří k 1. říjnu 2016.
 
Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících týdnech a sdělíme jim také to, že jejich účty i další sjednané produkty automaticky převedeme do naší nejbližší pobočky v Rožnově pod Radhoštěm (Masarykovo náměstí 134), na kterou se budou moci obracet v jakýchkoliv záležitostech. Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny, bez ohledu na to, kde mají klienti uloženu dokumentaci ke svým účtům. Pro klienta se tak nic nemění (nastavení produktů, čísla účtů atd. zůstanou stejná).
 
Ve vašem městě chceme i nadále zachovat náš bankomat. Jeho prostřednictvím mohou klienti vedle výběru hotovosti například zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, platit složenky, dobít kredit mobilního telefonu, změnit PIN kód nebo zobrazit limity karty/zůstatek účtu. Přes bankomat tak klienti mohou sami provádět platební transakce i realizovat nejčastěji požadované servisní operace.

K obsluze svého účtu mohou využívat také naše elektronické bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon), Mobilní banku SERVIS 24 s nepřetržitým provozem nebo si kontrolovat zůstatky na účtech díky aplikaci Můj stav. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207
 
 
Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň.
 
 
Tomáš Ševčík
Oblastní ředitel retailové bankovnictví pro Novojičínsko
Česká spořitelna