MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » ​Podomní a pochůzkový prodej v Zubří zakázán

​Podomní a pochůzkový prodej v Zubří zakázán

12.07.2016

Vážení občané,
na základě opakujících se stížností občanů na podomní prodej, který je obtěžoval, se Rada města Zubří na své 44. schůzi konané dne 01.07.2016 rozhodla usnesením č. RM44/535 o vydání Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve městě Zubří. Nařízení je účinné a platné od 18.07.2016.
Toto nařízení v úplném znění je uvedeno na stránkách města www.zubri-mesto.cz .
Na příjezdech do města Zubří jsou taktéž umístěny informační značky o tomto zákazu.
Pro občany je podstatné to, že pokud je někdo obtěžuje podomním nebo pochůzkovým prodejem, mohou okamžitě volat Městskou policii v Rožnově p. R. tel. č. 571 661 156 nebo státní polici tel. č. 158 a nahlásit tuto skutečnost.
Věřím, že tímto opatřením přispěje město ke klidnějšímu a nerušenému životu občanů města Zubří.
 
 
 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ