MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » NOC KOSTELŮ - 10. 06. 2016

NOC KOSTELŮ - 10. 06. 2016

06.06.2016

Poprvé se naše farnost zapojí do NOCI KOSTELŮ, která se koná společně jeden večer v mnoha kostelech a modlitebnách nejen v České republice. V tomto roce to bude v pátek 10. června. Při této příležitosti otevřeme farní kostel sv. Kateřiny i kapli Ducha svatého. V nich bude možné zažít nejen kulturní zážitek, ale je možné podívat se do zákoutí, kam obvykle nebývá přístup. Pro ten večer jsme připravili následující program.
Farní kostel:
19,00 – 19,45 – přednáška o Božím milosrdenství (sestra Doubravka z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství)
19,45 – 20,30 – koncert chrámového sboru
20,30 – 21,30 – prohlídka kostela, věže, půdy, varhan, v zákristii možnost zhlédnout videa z historie farnosti
21,30 – 22,00 – adorace s požehnáním a ukončení
Kaple sv. Ducha:
19,00 – 21,00 – výklad o kapli každou půlhodinu, prohlídka kaple a fotografií z výstavby,
možnost prohlídky malé výstavy o Bibli
21,00 – 21,40 – večer chval se scholou od sv. Kateřiny
               
Za Římskokatolickou farnost Zubří zve Karel Janečka, farář