MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

08.05.2016

Celá akce se uskutečnila za  finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti
 
Mnozí naši rosdorfští přátelé projevili zájem navštívit kapli na Starém Zubří spojenou  s malým pěveckým recitálem  „naší Marušky“ paní Marie Křenkové.
Takže po prohlídce MŠ DUHA jsme se přesunuli nahoru na kopeček ke kapli.
Po seznámení se s vnitřními prostorami kaple se ujal slova pan farář Janečka, který přítomným popsal historii vzniku a symboliku stavby kaple.
Poté nám všem začal přenádherný malý pěvecký zázrak  v podobě zpěvu „naší Marušky“, která zazpívala  několik písní společně se svou neteří Pavlou Mitášovou.

 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ Zubří