MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

07.05.2016

Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti
 
Po programově náročném dni jsme se  sešli v pátek 6. 5. 2016 v  penzionu Travinář na společné večeři.  Jednotlivé spolky  diskutovaly o  další spolupráci.
V rámci zářijové návštěvy v Rosdrofu se oddíl moderních gymnastek domluvil na dalším společném vystoupení s členkami sportovního oddílu TSV Settmarshausen – Rope Skipping.
Celý večer byl ale hlavně určen společné zábavě, která přispěla k utužení současných a navázání nových přátelských vazeb mezi oběma stranami.
Bohužel jsme nemohli v přátelském a pohodovém večeru dlouho pokračovat, protože již následující den dopoledne byl v plánu hlavní bod našeho programu, a to společné vystoupení členek oddílu moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří a rosdorfského  sportovního oddílu TSV Settmarshausen – Rope Skipping, na které musely  být hlavní aktérky připraveny.
Účastníci se rozcházeli vcelku neradi, ale mnozí z nich pokračovali v přátelských debatách individuálně v rodinách, kde byli ubytováni.
 
 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ Zubří
 
 

Fotografie ke článkům