MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

Návštěva partnerů z Rosdorfu v Zubří ve dnech 5. - 8. 5. 2016

07.05.2016

Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti
 
Naši přátelé z Rosdorfu vyslovili přání poznat nejen bezprostřední okolí města Zubří, ale také ostatních částí naší krásné Moravy.
Volba padla na historické centrum Olomouce. A tak jsme se v pátek odpoledne vydali na cestu. Před samotnou návštěvou Olomouce jsme se stavili na Svatém kopečku, kde jsme navštívili přenádherný kostel vybudovaný v letech 1669 - 79.
Poutní kostel sestává z hlavní a příčné lodi, má valenou klenbu, kopuli a osm bočních kaplí. Interiér chrámu oslní prostorností, výtvarnou výzdobou a světlostí. Valená klenba s lunetami v presbytáři a lodi je celá pokryta plastickou štukou a velké freskové obrazy Nejsvětější Trojice, Boží oslava a nanebevzetí Panny Marie.
 
Poté jsme se přesunuli do historického centra Olomouce, kde proběhla hlavní část našeho odpoledního programu. Seznámili jsme se  s pamětihodnostmi jak Dolního, tak Horního náměstí.
Nemalou měrou nás s historií Olomouce seznámil nestor naší partnerské spolupráce z Rosdorfu pan Dr. Stephan Dolezel.
 
Po přenádherné prohlídce jsme se vydali na zpáteční cestu do Zubří, abychom se stihli připravit na společné slavnostní večerní setkání.
 
 
 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ Zubří
 
 

Fotografie ke článkům