MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » CELNÍ ÚŘAD PRO HL. MĚSTO PRAHU - informace

CELNÍ ÚŘAD PRO HL. MĚSTO PRAHU - informace

05.04.2016

Celní úřad pro hlavní město Praha si Vás, dovoluje informovat, že dnem 17. 8. 2015 nabyl účinnosti
zákon č. 202/2015 Sb.1>, kterým byl do kompetence celních úřadů svěřen dozor prováděný podle zákona č.
40/1995 Sb.2> nad dodržováním zákazu zadávání3>, zpracování4> a šíření5 > reklamy6> na loterie a jiné podobné
hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zákona č. 202/1990 Sb.7>, jakož i sponzorováním8> v této
oblasti včetně projednávání správních deliktů či přestupků spáchaných porušením tohoto zákazu9>.

více v příloze.