MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ AJ NÝCH POROSTŮ

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ AJ NÝCH POROSTŮ

11.09.2015

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č . 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastník a uživate le dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehl ivé provozování zařízení d istribuční soustavy v majetku spo l ečnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LrTOPADU TOHOTO ROKU. (více v příloze)