MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » MODERNÍ GYMNASTIKA

MODERNÍ GYMNASTIKA

19.04.2012

domovský web: oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří

Moderní gymnastika zapustila své kořeny v Zubří v listopadu 1969, kdy si učitelka TV a trenérka Mgr. Jana Mikulenková vybrala skupinku děvčat ve věku 6 - 8 let a začala je 2x týdně seznamovat s tímto sportem.O rok později byl založen oddíl moderní gymnastiky, jehož spoluzakladatelkou byla i paní Olga Mikulenková. Děvčata pilně trénovala a po roce se mohla zúčastnit prvních okresních a krajských závodů.

Mezi nejúspěšnější závodnice patřily Hana Mikulenková (Šírová) a Zdena Trčková (Solanská). Obě se probojovaly již v roce 1971 na Přebor družstev v Praze a staly se členkami družstva Nadějí ČSR.

K největším úspěchům této první generace závodnic patří desetiletá účast Hany Mikulenkové na přeborech ČSR, titul Přeborníka ČSR pro rok 1973 v soutěži družstev, 3. místo v Přeboru ČSR jednotlivkyň a četná vítězství v krajských soutěžích.

Kromě závodů vystupovala děvčata na Šibřinkách, plesech, při oslavách školy a jiných příležitostech. Obětavá a pilná práce trenérek, závodnic a funkcionářů pokračovala i v dalších letech. Členská základna se rozrůstala. Bývalé cvičenky dospívaly, začala pomáhat, absolvovaly školení a získaly kvalifikaci trenérky a rozhodčí. Nadšená práce trenérek a dobré tréninkové podmínky v tělocvičně ZŠ Zubří vedly k dalšímu zvýšení členské základny a rozvoji oddílu. Úspěchů bylo mnoho, všechny jsou zdokumentovány v kronikách oddílu MG, uvedeme pouze účast na přeborech ČR.

V roce 1993 vznikly první sportovní třídy házenkářů a gymnastek na Základní škole v Zubří, což přispělo k dalšímu rozvoji gymnastického dění v Zubří. Děvčata jsou připravována na soutěže jednoltivkyň a soutěže společných skladeb. Nejlepší závodnice pak reprezentují město Zubří na oblastních přeborech, mistrovstvích, pohárových soutěžích a na mezinárodních závodech v celé republice. V posledních letech se podařilo vychovat závodnice, které nyní trénují v nejlepších oddílech v republice - v Gity Brno, Slávia Havířov nebo Sokol Velký Týnec, které si je převzaly do svých center nebo tam hostovaly.

Fotografie ke článkům