MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Kalendář » V únoru jdeme na pinec!!

V únoru jdeme na pinec!!

21.02.2015 @ 08:30 - 21.02.2015 @ 14:00

Odbor kultury a sportu m?sta Zub?í a Stolní tenis Zub?í po?ádají v sobotu 21. února 2015 od 9 hodin na

3. ro?ník Turnaje neregistrovaných hrá?? ve stolním tenise

Místo turnaje: Sokolovna Zub?í, ul. Hlavní 459, Zub?í
Prezentace: 8.30 - 8.45 hodin v míst? konání turnaje
Zahájení turnaje: v 9.00 hod

Hrací systém: ve skupinách, poté dle po?tu p?ihlášených ú?astník?
Rozlosování: st?eda 18. února
Hraje se na 5 stolech
Startovné: 100 K?/osoba, kategorie: muži

Závazné p?ihlášky posílejte do 15. února na email:
josef.randus@mesto-zubri.cz

Ceny: medailisté obdrží poháry, diplomy breitling replica a drobné ceny
Podle po?tu p?ihlášených m?že po?adatel zm?nit herní systém sout?ží
P?ezutí, dobrou náladu a pálku s sebou
Každý ú?astník se zú?astní akce na vlastní nebezpe?í!
P?ij?te si zasportovat breitling replica watches a povzbudit své kamarády!
Ob?erstvení zajišt?no - párky v rohlíku, klobásy, ?epované pivo, nealko
Partnery turnaje jsou: M?sto Zub?í, Stolní tenis Zub?í, kavárna TIP cafeLB silver
Zahájení: 21.02.2015 @ 08:30
Ukončení: 21.02.2015 @ 14:00

Pořadatel:
Město Zubří - OKS
Tel.: 571 6459 447
E-mail: kutlura@mesto-zubri.cz
WWW: www.mesto-zubri.czMísto konání:
Sokolovna
Hlavní 459
Zubří
Tel.: 725 900 767
WWW: http://sport.mesto-zubri.cz/aktualne/v-unoru-jdeme-na-pinec-a168

Fotografie